IFS Finance Factory

IFS werkt voor het uitvoeren van administraties en het optimaliseren van de financieel administratieve processen als een “financiële fabriek “, waarbij we streven naar het zoveel mogelijk stroomlijnen en automatiseren van de werkzaamheden en processen.

De IFS Finance Factory, wat is dat nu precies?

IFS Finance Factory
De naam doet het al een beetje vermoeden, vertaald : een financiële fabriek, beter misschien een productiestraat. Het doel van de fabriek is om administratieve processen daar waar mogelijk te automatiseren.

Het laten scannen en herkennen van documenten vereenvoudigt het boekingsproces van de inkopen. Eenmaal herkend door de software kan de boeking Exact Online of Exact Globe Next “ingeschoten” worden. Het document zal voor altijd als bijlage bij de boeking gekoppeld blijven en is ook altijd direct in uw eigen omgeving in te zien!

Door gebruik te maken van een Inkomend Factuur Register, in het kort IFR, kan de verplichtingenadministratie volledig gehouden worden. Na het CENTRAAL scannen en herkennen kunnen inkoopfacturen via het web aangeboden bij de verantwoordelijken, via het web wordt dan “gefiatteerd”. Het IFR geeft aan waar inkoopfacturen blijven hangen en waar nog disputen zijn met leveranciers. Niet-gefiatteerde inkoopfacturen worden in de financiële administratie geblokkeerd voor betalingen. Het IFR is direct gekoppeld met de financiële administratie.

Het volgende station is de financiële administratie, Exact Online,  of, via het web beschikbaar, Exact Globe Next, al naar gelang de complexiteit van de processen en procedures. Lonen, projecten, bankkoppelingen, voorraad, facturering, budgettering, telebankieren etc. zijn beschikbaar. IFS Finance levert ‘hosted’ Exact Globe Next (compleet), voor iets meer dan 100 euro per gebruiker per maand !

Aan de financiële administratie kunnen wij ook externe bronnen koppelen of inlezen. Denk aan webshops, reserveringssystemen, factureringssystemen, payment service providers.e.d, kortom als er maar een database is. Dit kan zeer behulpzaam zijn om het informatieproces zo optimaal mogelijk in te richten.

Als sluitstuk geldt het dashboard, hier komt de informatie bij elkaar. De gescande documenten in uw boekhoudpakket zijn ook direct via het dashboard te benaderen.  Vanuit uw management-dashboard kunt u altijd inzoemen, tot op boekstuk-nivo. Budgetten worden tegen de werkelijkheid aangehouden, debiteuren / crediteuren, trends en nog veel meer worden door gebruik te maken van “plaatjes” makkelijk leesbaar. Maak desgewenst eigen rapporten en dashboards.

Alle hierboven in het kort beschreven stappen “praten” met elkaar, en zijn te benaderen via de IFS Finance Factory.

 

Kom in gesprek met IFS, voor uw eigen Finance Factory: