Financiële planning

Waarom is een planning of een verwachting zo belangrijk? Enerzijds kunnen we dan invulling geven aan de vraag “of we op lijn liggen met de verwachting”, anderzijds is de vraag “wat als” gemakkelijker te beantwoorden. Denk hierbij aan typische wat-als-vragen zoals: “Als we zo doorgaan, wat zou de bankstand over 6 maanden dan zijn en kunnen we dan dividend uitkeren?”

Wij kunnen je helpen met het opstellen van een begroting en gedurende het jaar de verwachtingen bijstellen, oftewel forecasten. Bij voorkeur gebruiken we hiervoor worst-, middle- en best case scenario’s die zijn gebaseerd op uw eigen financiële data en data uit andere bronnen (zoals het CBS, banken, branche-informatie en publicaties). Zo wordt de financiële planning overzichtelijker en wordt het fundament voor het nemen van beslissingen steviger.

Financiële planning helpt jou om een stip op de horizon te zetten

  • Waar wil je naar toe met jouw bedrijf?
  • Scenario’s uitwerken
  • Fuseren? Wel of niet overnemen?
  • Waar wel en waar niet in investeren?
  • Kritisch en opbouwend
  • Veel inzichten aanwezig, kennis van diverse bedrijfstakken
  • Stap voor stap: Plan – Do – Act – Check