Financiële rapportages

Maandelijks cijfers produceren is geen doel op zich. Het gaat om de juiste cijfers, in ‘hapklare brokken’ die snel inzicht geven, verbanden laten zien en uitnodigen tot het nemen van de juiste stappen. IFS Finance maakt rapportages waarbij de cijfers voor zich spreken en met ‘Beegua’ het online visueel dashboard, vertelt het plaatje het praatje. In één overzicht, maandelijks, maar ook dagelijks zodat u altijd weet wat de stand van zaken is. IFS zorgt daarnaast maandelijks in een persoonlijk gesprek voor een deskundig advies waarbij niet alleen de cijfers, maar juist de onderliggende thema’s en oplossingen besproken worden. IFS Finance zorgt voor:

  • Het opstellen van maand-, kwartaal- en halfjaar rapportages
  • Budget bewaking en verschillen analyse
  • Periodieke management informatie en rapportages
  • Tussentijdse besprekingen over de financiële stand van zaken
  • Advies en ondersteuning, telefonisch en op locaties
  • Benchmark scan; hoe doet u het t.o.v. collega bedrijven in uw branche?