Wouter Dijkstra

Fiscale pijn? Beter voorkomen dan genezen!

Wouter Dijkstra is een fiscaal jurist. Wouter houdt zich bezig met de fiscale aangelegenheden van ondernemingen en particulieren.
Hij zoekt graag naar creatieve oplossingen voor zijn cliënten. Hij adviseert u onder meer graag over de inbreng in de BV, de structurering van de onderneming of de herstructurering daarvan, samenwerking, bedrijfsopvolging, etc. Hij doet dat bij voorkeur vóóraf om fiscale pijn later een slag voor te zijn. Verder is het de bedoeling alle MKB-vraagstukken de revue te laten passeren.
Ook het reguliere aangiftewerk komt aan de orde, want de aangifte is toch ook de basis voor het advieswerk.
Uiteraard worden ook graag de fiscale aangelegenheden van particulieren verzorgd. Zo is de particulier met de internationale aandelenportefeuille welkom, maar net zo de particulier met de kleinere aangifte, die er even niet uitkomt.