Uitstel van betalingsverplichting aan de belastingdienst

 

Algemeen aangifteplicht

Te allen tijde dienen ondernemers de aangiftes op tijd in te dienen. Dit blijft zoals het is.

 

Specifiek Loonheffing (LH) en Omzetbelasting (BTW) 

Mocht de ondernemer niet aan de betalingsverplichting kunnen voldoen (Dit moet natuurlijk wel blijken/ onderbouwd gaan worden) van LH en/of BTW aangifte dan moeten wij/de ondernemer eerst  afwachten totdat wij (of u) van de Belastingdienst de Aanslagbrief binnenkrijgen.

Dus:

Ingediende LH/BTW van deze maand -> Aanslagbrief zal volgen ca 3e week April n.a.v. het uitblijven van de betaling welke voor 31/3 bij Belastingdienst op de rekening had moeten staan.

  • Pas daarná kan de ondernemer zelf een verzoek om uitstel van betaling aanvragen (of wij begeleiden dat).
  • In dat geval zal IFS Finance, als uw intermediair, gelijk of in ieder geval binnen 2 weken ook de verklaring (verklaring derde deskundige)  toe te sturen aan hetzelfde adres.
  • IFS Finance kan de verklaring voor meerdere Belastingtypes tegelijkopmaken (bundelen) alsook voor welke termijn het uitstel verwacht wordt.
  • Tevens dient IFS Finance ook in de basis te bekijken welke stukken als onderbouwing kunnen worden aangeleverd bij dergelijke verklaring.
  • Bovenstaande dient per tijdvak opnieuw te gebeuren.

 

Specifiek Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VpB) 

Hier kunnen wij voor u via het formulier “Wijziging voorlopige aanslag” het bedrag van de voorlopige aanslag wijzigen, dus verlagen.

 Let OP:  Ook hier dienen wel de aangiftes op tijd ingediend te worden, dat blijft gewoon van kracht

 

Informatie van de Belastingdienst zelf 

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering en (eventueel later) de verklaring van de deskundige naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen