Verklaring voor bijzonder uitstel van betaling

Nadat u uitstel van betaling heeft aangevraagd, moet u de belastingdienst een verklaring van een derde deskundige toesturen.

IFS Finance is die deskundige. Wij zullen u als klant dan ook helpen om deze verklaring op te stellen.

Wanneer moet u de verklaring van de derde deskundige opsturen?

Binnen 2 weken nadat u uitstel aanvraagt. Dit hoeft dus níet tegelijkertijd.

Wat is een derde deskundige?

  • IFS Finance

Wat moet er in de verklaring van de derde deskundige staan?

Uit die verklaring moet duidelijk worden dat:

  • er sprake is van bestaande betalingsproblemen
  • uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus
  • uw onderneming levensvatbaar is