LAATSTE NIEUWS:

Op dinsdagavond 17 maart heeft de overheid een pakket met noodmaatregelen aangekondigd. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

De maatregelen over werktijdverkorting vindt u hieronder. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de NOW regeling de bestaande WTV (zie ook hieronder) regeling zal vervangen.

Tegemoetkoming loonkosten : Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. (Ministerie van SZW)

Algemene informatie over de werktijdverkorting (wtv)

Wanneer werktijdverkorting (wtv) aanvragen door de werkgever?

Onder bepaalde omstandigheden kun je een beroep doen op de werktijdverkortingsregeling.

Deze regeling is toepasbaar als je tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van je personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.

Als jij recht hebt op de regeling, kun je je personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan jou als werkgever. Jij betaalt het loon door, de betaling van niet gewerkte uren WW gebeurt achteraf door het UWV. De medewerkers blijven in dienst, maar spreken in die periode hun ww-rechten aan. Ze moeten dus wel voldoende hebben gewerkt om die uren op te bouwen.

Werktijdverkorting aanvragen

Een vergunning voor wtv vraagt u aan bij  het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Zie verderop: stap 1)

Voorwaarden voor aanvragen vergunning:

1:Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;

2:U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een vergunning wordt niet verstrekt:

  • Over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
  • Voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
  • Indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

LET OP:

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

Geen werktijdverkorting voor ZZP-ers

 

ZZP ers:

Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening  gemeente zelfstandigen (Bbz). Via deze link (https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/#11 )vindt u meer informatie over de Bbz. Of vraag het na bij uw gemeente.

 

Wat betekent de werktijdverkorting voor de werknemer

UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan u (de werkgever). U betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan uw werknemers. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat wat voor uw situatie geldt. Werknemers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie altijd doorgeven aan UWV, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten

Tijdelijke ww-uitkering wegens werktijdverkorting

Heeft u aan ons doorgegeven dat u een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen? Dan kunt u na afloop van de vergunningsperiode voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen.

Voldoen uw werknemers aan de eisen van de Werkloosheidswet? Dan krijgen zij deze tijdelijke WW-uitkering. UWV vergoedt achteraf dan de uren dat ze niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven.

 

Samengevat: Hoe gaat werktijdverkorting nu in zijn werk?

Stap 1: aanvragen vergunning voor werktijdverkorting

U vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen 6 weken? Dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, kunt u verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.

Stap 2: Melden werktijdverkorting

Meldt uw vergunning bij het UWV

Als u de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, geeft u dit direct door aan UWV. Hiervoor gebruikt u het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van uw vergunning hoeft u niet opnieuw aan UWV te melden.

Stap 3: Aanvragen ww-uitkering bij werktijdverkorting

U vraagt de tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aan binnen een week na afloop van de vergunningsperiode Dit is dus in de zevende week nadat u de vergunning kreeg. Gebruik hiervoor het formulier UWV kunt ook bellen met UWV afdeling WW Werktijdverkorting via (040) 400 42 63. UWV stuurt u dan een aanvraagformulier via de post.